BIJzonder wonder!

Een mo(nu)mentje over, voor en van kinderen...

Torens bouwen, liefst zo hoog mogelijk. The sky is the limit!
Balancerend, zoekend naar evenwicht, grenzen aftastend.
We hebben het allemaal van kindsbeen af wel eens geprobeerd.
Het is een uniform herkenbaar gegeven waarin onderscheid van eender welke oorsprong geen fundament kent.

De onnavolgbare drang om steeds weer door te gaan, opnieuw te proberen en te slagen, kenmerkt onze gedrevenheid.
Deze realisatie is een eerbetoon aan alle kinderen, in het BIJzonder aan zij die niet meer onder ons zijn...
Zij hebben een uniek en blijvend aandeel in de dromen die door hun nabestaanden gekoesterd worden.
Onlosmakelijk maken ze deel uit van ons bestaan en helpen ze in fragiele verbondenheid onze blijvende zoektocht te ondersteunen.

In geborgenheid en rustend op een bedje van goud zullen ze een blijvende inspiratiebron zijn om altijd weer opnieuw constructief en met volle hoop de toekomst tegemoet te gaan.
Het is aan de kinderen van deze gemeenschap om kortBIJ hen, hier visueel verder uitdrukking aan te geven.
Aan de hand van het interactieve onderstel van dit werk kunnen zij hun authentieke boodschap overbrengen.

BIJzonder wonder… KortBIJ ben je en blijf je, ook al is dat zonder tegenwoordigheid.

Petrus Vanlessen